על תקשור מרפא

כל אדם, באשר הוא, יכול לברוא את עצמו מחדש.

לא בכדי המילה הבראה מקורה בשורש  ב.ר.א.

אנו בעלי יכולת בריאה. יש בנו היכולת לברוא את עצמנו בכל רגע מחדש, ומשם ההבראה.

בכל אחד מאתנו קיים הפוטנציאל הבורא, המרפא. הכוח לברוא ולהבריא.

ריפוי בכל רמה, החל מהתא הפיזי בגוף, ועד לאמונות ולמציאות שאנו מושכים עבור עצמנו.

בהסכמה לבחון ולראות את האיזון העדין בין מה שבשליטתנו ומה שאינו בשליטתנו.

התקשור המרפא מתחקה אחר החסימות שיצרנו לכל החומרים הגלומים בכל אחד ואחת מאתנו, מנסה לפתוח ולאפשר לעצמנו גישה ליכולות הריפוי והחיבור עם האני העליון שבכל אחד ואחת. הקשבה להדרכה הגבוהה.

מרגע שמתאפשר הריפוי העצמי, מתאפשר גם ריפוי לסביבתי הקרובה, לסביבתי הרחוקה וכן הלאה.

הסוד טמון בהסכמה.

הסכמה למסע פנימי של היוודעות והכרה. מפגש גם עם רגשות ומחשבות שנוצרו בכל אחד מאתנו.

הסכמה והתכוונות לאיזון ולריפוי עצמי, לא מתוך מחשבה של "קלקול", אלא מתוך הסכמה עמוקה כי הדרך שבה פסעתי ברצף חיי, הנרטיב האישי של חיי, מראשית ההתחלות שלי, היא זו שהביאני לסך החוויות והתובנות שאספתי, היא זו המאפשרת לי התפתחות המידע והידע שחקרתי מנקודת מבטי האישית עבור העולם, הבריאה.

הסכמה לשחרור כל המחסנים הרגשיים שצברתי והעמיסו על מרכזיי האנרגטיים ואף יצרו מציאות.

ומשם התחברות לייעוד הפנימי, האישי שלי, העצמי הגבוה המאפשר לי לחולל את הריקוד האותנטי שלי בעולם. זה השייך רק לי ובכך לרפא את עצמי ואת סביבתי.

האדמה עליה אני דורכ/ת, השמיים והאוויר אותם אני נושמ/ת.

הסכמה לאפשר לאור גדול לעבור דרכי ללא עכבות.

בטיפול בתקשור מרפא, אני מתחברת להדרכה הגבוהה שלי ושל המטופל. בודקת אילו חסימות נוצרו שאינן מאפשרות לו לשמוע את קולו הפנימי, את העצמי הגבוה.

לעיתים יש צורך לשחרר מטענים מן הילדות ולעיתים אף לשחרר מטענים שנוצרו מגלגולים קודמים, כאלו שנרשמו כחוויה חזקה ויצרו מסקנה או החלטה מתוך טראומה.

בסופו של דבר, התקשור המרפא מכוון להוריד ולרפא חסימות, מתוך כבוד לקצב ולמיקום של המטופל. התקשור המרפא אינו אגרסיבי, הוא יכוון לקליפה שכרגע מדויקת לאותו אדם  להסרה.

מתוך כבוד, סבלנות וסובלנות.

מפגש פנים מול פנים כשעה וחצי, או דרך שיחת טלפון / סקייפ של כשעה, או במייל.

לפי בחירתכם…

 ליצירת קשר וקביעת מפגש: